Seznam zaměstnanců školy

Vedení školy
Ředitel školy: Mgr. Konečný Pavel konecny@zsns-stbk.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Červený Josef cerveny@zsns-stbk.cz

 

Učitelé prvního stupně
Mgr. Daduová Irena daduova@zsns-stbk.cz
PaedDr. Horalíková Ludmila horalikova@zsns-stbk.cz
Mgr. Kalinová Lenka MD
Mgr. Kropáčková Lucie l.kropackova@zsns-stbk.cz
Mgr. Přidalová Jana pridalova@zsns-stbk.cz
Mgr. Sovová Pavlína sovova@zsns-stbk.cz
Mgr. Svobodová Pavlína svobodova@zsns-stbk.cz
Mgr. Tichá Marta ticha@zsns-stbk.cz
Mgr. Tomášková Romana tomaskova@zsns-stbk.cz
Mgr. Učíková Alexadra
a.ucikova@zsns-stbk.cz
Mgr. Vavrdová Kamila vavrdova@zsns-stbk.cz
Mgr. Železňáková Věra


Učitelé druhého stupně
Mgr. Běhalová Lenka
behalova@zsns-stbk.cz
Mgr. Červinková-Němcová Kateřina MD
Mgr. Jan Daniel
daniel@zsns-stbk.cz
Mgr. Dušková-Foitová Ina MD

Mgr. Novotná Veronika
veronika.novotna@zsns-stbk.cz
Mgr. Krejčí Lucie krejci.lucie@zsns-stbk.cz
Mgr. Kudělková Věra
kudelkova@zsns-stbk.cz
Mgr. Novák Pavel
novak@zsns-stbk.cz
Mgr. Prečanová Marta
precanova@zsns-stbk.cz
Mgr. Procházková Pavla pavla.prochazkova@zsns-stbk.cz
Mgr. Pudová Romana
pudova@zsns-stbk.cz
Mgr. Tylšerová Blanka
tylserova@zsns-stbk.cz
Mgr. Vařeková Blanka
varekova@zsns-stbk.cz
Mgr. Vrtková Iveta
vrtkova@zsns-stbk.cz


Asistenti pedagoga
Aberlová Daniela
Bečková Marcela, DiS.
Blahušová Kateřina
Krejčí Lenka
Rousková Diana
Ulrichová Zuzana

 

Vychovatelky ve školní družině
Šemberová Andrea 1. oddělení a.semberova@zsns-stbk.cz
Učíková Zdeňka 2. oddělení ucikova@zsns-stbk.cz
Kratochvílová Blanka 3. oddělení kratochvilova@zsns-stbk.cz
Krejčí Lenka 4. oddělení krejci@zsns-stbk.cz

 


Správní zaměstnanci
Bc. Krmelová Jaroslava tajemnice krmelova@zsns-stbk.cz
Adamík Jaromír školník adamik@zsns-stbk.cz
Manová Pavlína účetní p.manova@zsns-stbk.cz
Greplová Marta uklízečka
Kristenová Květoslava uklízečka
Štenclová Alena uklízečka
Vysloužilová Jana uklízečka

 

Foto pedagogického sboru


Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver