Seznam zaměstnanců školy

Vedení školy
Ředitel školy: Mgr. Konečný Pavel Pavel.Konecny@zsns-stbk.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Červený Josef Josef.Cerveny@zsns-stbk.cz

 

Učitelé prvního stupně
Mgr. Bábek Zdeněk Zdenek.Babek@zsns-stbk.cz
PaedDr. Horalíková Ludmila Ludmila.Horalikova@zsns-stbk.cz
Mgr. Kalinová Lenka
Lenka.Kalinova@zsns-stbk.cz
Mgr. Přidalová Jana Jana.Pridalova@zsns-stbk.cz
Mgr. Sovová Pavlína Pavlina.Sovova@zsns-stbk.cz
Mgr. Spurná Eliška Eliska.Spurna@zsns-stbk.cz
Mgr. Surmová Věra Vera.Surmova@zsns-stbk.cz
Mgr. Svobodová Pavlína Pavlina.Svobodova@zsns-stbk.cz
Mgr. Tichá Marta Marta.Ticha@zsns-stbk.cz
Mgr. Tomášková Romana Romana.Tomaskova@zsns-stbk.cz
Mgr. Učíková Alexadra
MD
Mgr. Vavrdová Kamila Kamila.Vavrdova@zsns-stbk.cz


Učitelé druhého stupně
Mgr. Běhalová Lenka
Lenka.Behalova@zsns-stbk.cz
Mgr. Němcová Kateřina MD
Mgr. Cébe Adam
Adam.Cebe@zsns-stbk.cz
Mgr. Jurkuláková Martina Martina.Jurkulakova@zsns-stbk.cz
Mgr. Novotná Veronika
Veronika.Novotna@zsns-stbk.cz
Mgr. Kraftová Zdenka Zdenka.Kraftova@zsns-stbk.cz
Mgr. Kudělková Věra
Vera.Kudelkova@zsns-stbk.cz
Mgr. Novák Pavel
Pavel.Novak@zsns-stbk.cz
Mgr. Prečanová Marta
Marta.Precanova@zsns-stbk.cz
Mgr. Procházková Pavla Pavla.Prochazkova@zsns-stbk.cz
Mgr. Pudová Romana
Romana.Pudova@zsns-stbk.cz
Mgr. Tylšerová Blanka
Blanka.Tylserova@zsns-stbk.cz
Mgr. Vařeková Blanka
Blanka.Varekova@zsns-stbk.cz
Mgr. Vrtková Iveta
Iveta.Vrtkova@zsns-stbk.cz


Asistenti pedagoga
Aberlová Daniela
Bečková Marcela, DiS.
Chytilová Radka
Mgr. Jurkuláková Martina
Majetičová Jana
Petříková Hana
Proboszová Natálie

 

Vychovatelky ve školní družině
Šemberová Andrea 1. oddělení Andrea.Semberova@zsns-stbk.cz
Učíková Zdeňka 2. oddělení Zdenka.Ucikova@zsns-stbk.cz
Kratochvílová Blanka 3. oddělení Blanka.Kratochvilova@zsns-stbk.cz
Krejčí Lenka 4. oddělení Lenka.Krejci@zsns-stbk.cz

Psycholožka

Pirliomov Veronika

Veronika.Pirliomov@zsns-stbk.cz

 


Správní zaměstnanci
Bc. Krmelová Jaroslava tajemnice Jaroslava.Krmelova@zsns-stbk.cz
Adamík Jaromír školník Jaromir.Adamik@zsns-stbk.cz
Tomaštíková Jana účetní
Dresslerová Věra uklízečka
Greplová Marta
uklízečka
Kristenová Květoslava
uklízečka
Vysloužilová Jana uklízečka

 

Foto pedagogického sboru


Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver