Seznam zaměstnanců školy

Vedení školy
Ředitel školy: Mgr. Konečný Pavel konecny@zsns-stbk.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Červený Josef cerveny@zsns-stbk.cz

 

Učitelé prvního stupně
Mgr. Bábek Zdeněk z.babek@zsns-stbk.cz
Mgr. Brázdilová Lenka
l.brazdilova@zsns-stbk.cz
PaedDr. Horalíková Ludmila horalikova@zsns-stbk.cz
Mgr. Kalinová Lenka MD
Mgr. Mačalíková Andrea a.macalikova@zsns-stbk.cz
Mgr. Prokšová Patricie p.proksova@zsns-stbk.cz
Mgr. Přidalová Jana pridalova@zsns-stbk.cz
Mgr. Sovová Pavlína sovova@zsns-stbk.cz
Mgr. Svobodová Pavlína svobodova@zsns-stbk.cz
Mgr. Tomášková Romana tomaskova@zsns-stbk.cz
Mgr. Učíková Alexadra
MD
Mgr. Vavrdová Kamila vavrdova@zsns-stbk.cz
Mgr. Železňáková Věra v.zeleznakova@zsns-stbk.cz


Učitelé druhého stupně
Mgr. Běhalová Lenka
behalova@zsns-stbk.cz
Mgr. Němcová Kateřina MD
Mgr. Jan Daniel
daniel@zsns-stbk.cz
Mgr. Novotná Veronika
v.novotna@zsns-stbk.cz
Mgr. Kraftová Zdenka z.kraftova@zsns-stbk.cz
Mgr. Kudělková Věra
kudelkova@zsns-stbk.cz
Mgr. Novák Pavel
novak@zsns-stbk.cz
Mgr. Prečanová Marta
precanova@zsns-stbk.cz
Mgr. Procházková Pavla p.prochazkova@zsns-stbk.cz
Mgr. Pudová Romana
pudova@zsns-stbk.cz
Mgr. Tylšerová Blanka
tylserova@zsns-stbk.cz
Mgr. Vařeková Blanka
varekova@zsns-stbk.cz
Mgr. Vrtková Iveta
vrtkova@zsns-stbk.cz


Asistenti pedagoga
Aberlová Daniela
Bečková Marcela, DiS.
Blahušová Kateřina
Mgr. Jurkuláková Martina
Krejčí Lenka
Majetičová Jana
Petříková Hana
Proboszová Natálie
Rousková Diana

 

Vychovatelky ve školní družině
Šemberová Andrea 1. oddělení a.semberova@zsns-stbk.cz
Učíková Zdeňka 2. oddělení ucikova@zsns-stbk.cz
Kratochvílová Blanka 3. oddělení kratochvilova@zsns-stbk.cz
Krejčí Lenka 4. oddělení krejci@zsns-stbk.cz

 


Správní zaměstnanci
Bc. Krmelová Jaroslava tajemnice krmelova@zsns-stbk.cz
Adamík Jaromír školník adamik@zsns-stbk.cz
Tomaštíková Jana účetní
Dresslerová Věra uklízečka
Greplová Marta
uklízečka
Kristenová Květoslava
uklízečka
Vysloužilová Jana uklízečka

 

Foto pedagogického sboru


Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver