Informace výchovného poradce

Motto:      „Štěstí nezáleží na tom, jak hluboko či vysoko se ocitáš, ale na tom, jakým směrem se ubíráš.“
(Samuel Butler)

VÝCHOVNÝ PORADCE – Mgr. Blanka Vařeková

kabinet výchovného poradce – přízemí u šaten

Úřední hodiny:

Ve škol. roce 2018-2019 v úterý 8:45 - 9:30 hod. - na základě telefonické domluvy

Další termíny na základě telefonické domluvy  +420 731 189 084

Plán práce výchovného poradce pro šk. rok 2018-19

 

Výchovná poradkyně vám ráda poradí v následujících oblastech:

1) Kariérové poradenství

- výběr střední školy, poskytování informačních materiálů o středním školství a trhu práce, přihláška na SŠ, přijímací zkoušky,...

* Přijímací řízení

- rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce – probíhá v rámci výuky Pč (profesní testy ve spolupráci s PPP Olomouc …)

- kontakty, které vám mohou pomoci při výběru budoucího povolání


2) Poradenské služby

- poradenství žákům v oblasti školní neúspěšnosti

- poradenství v obtížných životních situacích žákům a rodičům v souvislosti s výchovou dětí

- poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – šikana, záškoláctví, vysoká absence žáka, alkohol, drogy
Instituce zabývající se sociálně – patologickými jevy

- poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; integrovaní žáci a zohledňovaní žáci – jak s nimi pracovat doma (všeobecně), jak postupovat při podání žádosti, jak spolupracovat se školou

- poskytování informací o dalších službách poradenských zařízeních a spolupráce s dalšími odbornými institucemi – kontakty

- návštěva psychologa přímo na škole

- poradenské služby učitelům – otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči

3) Pomoc při vyplňování žádostí (žádosti ke stažení)

Tiskopisy a formulářePowered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver