Instituce zabývající se sociálně – patologickými jevy

 

Rodiče i samotní žáci se mohou kontaktovat na tyto instituce sami nebo společně s třídním učitelem a výchovným poradcem. Největšího úspěchu dosáhneme při vzájemná spolupráci všech zúčastněných osob.

 

www.linkabezpeci.cz

www.modralinka.cz

www.p-centrum.cz

www.sikana.org


Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver