Program

Minimálně preventivní program 2016-2017

Obsah:

  • Přehled základní legislativy a platných dokumentů
  • Vymezení pojmů
  • Analýza současného stavu
  • Cíle programu
  • Východiska programu
  • Spolupráce s institucemi, organizacemi a odborníky
  • Preventivní aktivity pro jednotlivé cílové skupiny
  • Práce školní metodičky prevence
  • Spolupráce školy s rodiči v oblasti primární prevence

Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver