Projekty

LOGO PROJEKTU


Naše škola se zapojila do projektu „ŠABLONY PRO ZŠ I“, s reg. č.„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001648“, který je spolufinancován Evropskou unií.
Zahájení projektu 1.1.2017
Předpokládané ukončení 31.8.2018

Od roku 2015 je naše škola aktivně zapojena do projektu Atletika pro děti do škol.

 

Škola se zapojila i do dalšího programu OP VK (výzva č. 57), projektu Rozvoj jazykových dovedností učitelů. Předpokládané ukončení projektu je 31.12.2015.

Naše škola je zapojena do projektu "Čtenářství a jazykové pobyty na ZŠ nam. Svobody". CZ.1.07/1.1.00/56.1242
Zahájení září 2015.

Naše základní škola se zapojila v týdnu od 1. 6. do 7. 6. 2015 do pátého ročníku TÝDNE ČTENÍ DĚTEM V ČR. Každý den předčítali „velcí“ z řad rodičů, prarodičů, starších spolužáků z 5. a 9. tříd, pan školník i pan zástupce ředitele našim „nejmenším“ prvňáčkům.

Jako škola jsme zapojeni do projektu "Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů."
Zahájení září 2014

Naše škola je zapojena do projektu "Zvyšování kvality ve vzdělávání SO ORP Šternberk". CZ.1.07/1.1.00/46.0009
Zahájení květen 2014

Naše škola je zapojena do projektu "Společně pro bezpečnost dětí" společnosti Goodyear Dunlop. 
Červen 2014 až listopad 2014.

Naše škola vypracovala rozvojový program na podporu výuky Etické výchovy a tento program byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen na období v první polovině školního roku 2013-14.
www.etickavychova.cz

Naše škola je zapojena do projektu Podpora inkluzivního vzdělávání.

Zahájení leden 2013
Více informací najdete na http://www.cpiv.cz/.

Naše škola je zapojena do projektu Na správné cestě, který navazuje na projekt Otevři se dovednostem - řemesla.

Zahájení březen 2012.
Více informací http://naspravneceste.cz/

EU peníze školám 2011-13

Naše škola je zapojena do projektu Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků na ZŠ a SŠ

Zahájení 1. 1. 2012
Více informací najdete na civ.upol.cz

Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům
Ovoce do škol - projekt pro základní školy v ČR
Celoškolní projekt "ADOPCE NA DÁLKU "
Recyklohraní - školní projekt pořádaný pod záštitou MŠMT
Společný evropský referenční rámec pro jazyky
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - CESTA ZA DUHOU
OLYMPIJSKÉ HRY - celoškolní projekt
ŠKOLNÍ ANKETNÍ FÓRUM (Pilotní projekt v rámci SIPVZ)
eTwinning (mezinárodní spolupráce mateřských, základních a středních škol v Evropě)


Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver