Existenci, složení a působnost Školské rady Základní školy nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk upravuje ustanovení § 167 a 168 zákona 561 /2004 Sb., školský zákon v platném znění.

Činnost školské rady se řídí schváleným jednacím řádem. Rada se schází nejméně jedenkrát za půl roku. O každém jednání je pořízen zápis, který je publikován také na webových stránkách školy.

Náplň činnosti školské rady
• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
• schvaluje školní řád
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
• vyjadřuje se k hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
• projednává inspekční zprávy české školní inspekce
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Rodiče i zaměstnanci školy se mohou na školskou radu obracet s podněty a připomínkami k činnosti i chodu školy, a to buď:
• osobně na jednotlivé členy školské rady
• e-mailem na   skola(zavináč)zsns-stbk.cz
• písemně na adresu Školská rada – Základní škola nám. Svobody 3,785 01 Šternberk

Složení školské rady
Školská rada Základní školy nám. Svobody 3, 785 01 Šternberk má 9 členů:

Jednací řád

Zápisy z jednání


Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver