Prostředí školy

Logo školy

Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace prošla v posledních letech mnoha stavebními úpravami. Každým rokem dochází k další modernizaci a nutným opravám školní budovy a dalších prostor školy, inovaci a nákupům ICT techniky a dalším potřebným investicím.

Pokles počtu narozených dětí a snižování počtu tříd na školách nám umožnilo postupně vybudovat jídelnu a oddělení školní družiny, které škola vždy postrádala a které výrazně zlepšily podmínky školy.

Škola má v současné době kapacitu pro dvě třídy v ročníku, tj. 18 kmenových tříd (4 z nich jsou zaměřené jako učebna přírodopisu, zeměpisu, hudební výchovy a jazyků), 4 oddělení školní družinyjídelnuknihovnu, 2 učebny informatiky, učebny – výtvarné výchovy, chemie, fyziky, cvičnou kuchyňku, 3 tělocvičny.

Výuka probíhá v současnosti ve 31 učebnách - 10 učeben na 1. stupni, 21 učeben na 2. stupni, z nichž je 12 odborných. Školní družina je součástí školy, má kapacitu 120 dětí, podle počtu zapsaných žáků 3 - 4 oddělení, s maximálním počtem dětí v oddělení 30. Školní družina pro svoji činnost využívá samostatné učebny, vybavené pro odpočinek, relaxaci, hry a tvořivé činnosti.

Učebny jsou průběžně renovované, jsou světlé, vybavené nábytkem a nastavitelnými lavicemi, odborné pracovny jsou vybaveny interaktivními tabulemi a informační technologií. Na výzdobě školy se podílí žáci společně s učiteli. Na 1. stupni mají žáci možnost relaxace v hracích koutcích, na koberci. Při výuce žáci mohou využívat dvě učebny ICT, odborné pracovny pro výuku zeměpisu, chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, cizích jazyků, hudební výchovy, českého jazyku, matematiky a školní kuchyni. Knihovna je průběžně doplňována krásnou literaturou a encyklopediemi, žáci zde najdou ICT techniku s připojením k internetu.

Prostorné chodby slouží o přestávkách ke vzájemné komunikaci žáků. Jsou zde umístěny automaty s nápoji. Žáci mohou využívat služeb bufetu.

Škola má tři tělocvičny. Dvě přímo v budově školy a třetí, největší se sociálním zařízením a zázemím, v těsné blízkosti školy. Škola realizuje své sportovní aktivity na školním dvoře. V současné době je zpracovaná dokumentace pro celkovou rekonstrukci dvora a přilehlého pozemku na sportovní multifunkční areál. Součástí budovy je nově vybudovaná školní jídelna s výdejnou, kterou lze využít i jako společenskou místnost pro různá kulturní vystoupení a další aktivity.

V posledních letech se ve spolupráci rodičů, žáků a školy podařilo vybavit šatny šatními skříňkami. Stav vybavení není dokončen, usilujeme o doplnění takového počtu skříněk, aby každý žák měl svou vlastní skříňku.

Škola má příkladné vybavení počítačovou technikou a celkem 12 učeben vybavených interaktivními tabulemi. Ve dvou pracovnách se nachází 42 počítačových stanic, v učebnách s interaktivními tabulemi jsou PC s připojením k internetu, další PC jsou pak ve sborovně atd. Pedagogičtí pracovníci i žáci využívají školní počítačové sítě, internet, kopírky, tiskárny. Přes internet se rozvíjí komunikace a přenos informací mezi rodiči a třídním učitelem.

 

Stavební úpravy a vybrané investiční akce školy:

2017-2018
- říjen - rekonstrukce osvětlení velké tělocvičny
- listopad - výměna sklepních oken

2016-2017
- září - květen - dokončení výstavby multifunkčního hřiště a jeho zprovoznění

2015-2016 
– září - zahájení výstavby multifunkčního hřiště, výměna serveru školní počítačové sítě

2014-2015 
– dokončení oprav střechy školní budovy, zapojení do projektů „Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk“ a projektu „Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů“ - vybavení pedagogů tablety

2013-2014 
– oprava části střechy školní budovy a komínu, získání finanční hotovosti ve výši 100 000,-Kč v projektu společnosti Goodyear Dunlop Tyres Czech zaměřeným na dopravní výchovu žáků

2012 - 2013 
-  vybavení dalších učeben interaktivními tabulemi a notebooky pro učitele

2011 
-  rekonstrukce hlavního vchodu z nám. Svobody

2010 
-  rekonstrukce šaten, vstupu do školy od ul. Bojovníků za Svobodu

2009 
-  počátek vybavování školy interaktivními tabulemi

2008
-  vytvořeny podmínky pro 4 oddělení ŠD, modernizace školní knihovny

2007 
-  výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda, zbourání přístavků, které umožnilo rozšíření školního dvora o prostor pro venkovní odpočinkovou činnost ŠD

2006 
-  rekonstrukce menší tělocvičny

2005 
-  vybudování školní počítačové sítě, úprava školního dvora

2004
-  vybudování nové jídelny, cvičné kuchyňky, pořízení první části šatních skříněk
Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver