Organizace školního roku 2018/2019

Začátek školního roku 3. září 2018
Podzimní prázdniny 29. a  30. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 - 2. ledna 2019
Konec prvního pololetí
31. ledna 2019
Pololetní prázdniny 1. února 2019
Jarní prázdniny 11. března - 17. března 2019
Velikonoční prázdniny 18. a 19. dubna 2019
Konec druhého pololetí 28. června 2019
Hlavní prázdniny 29. června - 1. září 2019
Začátek školního roku 2019/20 2. září 2019

Třídní schůzky
čtvrtek 4. října 2018, čtvrtek 6. prosince 2018, čtvrtek 25. dubna 2019
Pedagogické rady
čtvrtek 22. listopadu 2018, čtvrtek 24. ledna 2019, úterý 16. dubna 2019, čtvrtek 20. června 2019
Den otevřených dveří
pátek 15. března 2019 pro veřejnost, pro MŠ bude upřesněno
Zápis do 1. tříd
pátek 5.4 2019 od 9 do 18 hod
Školní ples
pátek 22. února 2019

 

Výuka probíhá od 7:55 hod do 15:15 hodin.

1. HODINA 7.55 - 8.40
2. HODINA 8.50 - 9.35
3. HODINA 9.55 - 10.40
4. HODINA 10.50 - 11.35
5. HODINA 11.45 - 12.30
6. HODINA 12.40 - 13.25
7. HODINA 13.35 - 14.20
8. HODINA 14.30 - 15.15
 

Konzultační hodiny

vyučujících pro rodiče i žáky: každý ČTVRTEK po předběžné domluvě

Provoz školní družiny je zabezpečen od 6:00 do 16:30 hodin.

 

Žáci od 7. do 9. ročníku si mohou zvolit následující předměty:

2. cizí jazyk - ruský jazyk, německý jazyk

Volitelné předměty (1 hodina týdně) - přírodovědný seminář, sportovní hry, finanční gramotnost, seminář z informatiky

 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje naši školu 422 žáků (stav v září 2018).

Na škole je 18 tříd, 4 oddělení školní družiny.

Na škole pracuje 25 učitelů, 4 vychovatelky, 8 správních zaměstnanců, 7 asistentů pedagoga, 1 školní psycholog

Vyučování na naší škole probíhá

  • podle školního vzdělávacího programu v 1. -  9. ročníku.

Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver