Organizace školního roku 2016/2017

Začátek školního roku 1. září 2016
Podzimní prázdniny 26. a  27. října 2016
Vánoční prázdniny 23. prosince 2016 - 2. ledna 2017
Konec prvního pololetí
31. ledna 2017
Pololetní prázdniny 3. února 2017
Jarní prázdniny 27. února - 5. března 2017
Velikonoční prázdniny 13. - 14. dubna 2017
Konec druhého pololetí 30. června 2017
Hlavní prázdniny 1. července - 1. září 2017

Třídní schůzky
6. října 2016, 8. prosince 2016, 27. dubna 2017
Pedagogické rady
24. listopadu 2016, 19. ledna 2017, 20. dubna 2017, 22. června 2017
Den otevřených dveří
Pátek 17. března 2017 pro veřejnost, pro MŠ bude upřesněno
Zápis do 1. tříd
7. dubna 2017 od 9 do 18 hod
Školní ples
20. ledna 2017

 

Výuka probíhá od 7:55 hod do 15:15 hodin.

1. HODINA 7.55 - 8.40
2. HODINA 8.50 - 9.35
3. HODINA 9.55 - 10.40
4. HODINA 10.50 - 11.35
5. HODINA 11.45 - 12.30
6. HODINA 12.40 - 13.25
7. HODINA 13.35 - 14.20
8. HODINA 14.30 - 15.15
 

Konzultační hodiny

vyučujících pro rodiče i žáky: každý ČTVRTEK po předběžné domluvě

Provoz školní družiny je zabezpečen od 6:00 do 16:30 hodin.

 

Žáci od 7. do 9. ročníku si mohou zvolit následující předměty:

2. cizí jazyk

Volitelné předměty

1 hodina týdně

ruský jazyk

německý jazyk

přírodovědný seminář

sportovní hry

finanční gramotnost

 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje naši školu 391 žáků.

Na škole je 18 tříd, 4 oddělení školní družiny.

Na škole pracuje 25 učitelů, 4 vychovatelky, 7 správních zaměstnanců, 5 asistentů pedagoga, 1 školní psycholog

Vyučování na naší škole probíhá

  • podle školního vzdělávacího programu v 1. -  9. ročníku.

Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver