Organizace školního roku 2019/2020

Začátek školního roku 2. září 2019
Podzimní prázdniny 29. a  30. října 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 - 3. ledna 2020
Konec prvního pololetí
30. ledna 2020
Pololetní prázdniny 31. ledna2020
Jarní prázdniny 3. - 9. února 2020
Velikonoční prázdniny 9. dubna 2020
Konec druhého pololetí 30. června 2020
Hlavní prázdniny 1. července - 31. srpna 2020
Začátek školního roku 2019/20 1. září 2020

Třídní schůzky
čtvrtek 3. října 2019, čtvrtek 5. prosince 2019, čtvrtek 23. dubna 2020
Pedagogické rady
čtvrtek 21. listopadu 2019, čtvrtek 23. ledna 2020, čtvrtek 16. dubna 2020, čtvrtek 18. června 2020
Den otevřených dveří
pátek 20. března 2020 pro veřejnost, pro MŠ 23.3. - 3.4. 2020
Zápis do 1. tříd
pátek 3.4 2020
Školní ples
pátek 28. února 2020

 

Výuka probíhá od 7:55 hod do 15:15 hodin.

1. HODINA 7.55 - 8.40
2. HODINA 8.50 - 9.35
3. HODINA 9.55 - 10.40
4. HODINA 10.50 - 11.35
5. HODINA 11.45 - 12.30
6. HODINA 12.40 - 13.25
7. HODINA 13.35 - 14.20
8. HODINA 14.30 - 15.15
 

Konzultační hodiny

vyučujících pro rodiče i žáky: každý ČTVRTEK po předběžné domluvě

Provoz školní družiny je zabezpečen od 6:00 do 16:30 hodin.

 

Žáci od 7. do 9. ročníku si mohou zvolit následující předměty:

2. cizí jazyk - ruský jazyk, německý jazyk

Volitelné předměty (1 hodina týdně) - přírodovědný seminář, sportovní hry, finanční gramotnost, seminář z informatiky

 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje naši školu 421 žáků (stav v září 2019).

Na škole je 19 tříd, 4 oddělení školní družiny.

Na škole pracuje 25 učitelů, 4 vychovatelky, 8 správních zaměstnanců, 11 asistentů pedagoga, 1 školní psycholog

Vyučování na naší škole probíhá

  • podle školního vzdělávacího programu v 1. -  9. ročníku.

Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver