Organizace školního roku 2017/2018

Začátek školního roku 4. září 2017
Podzimní prázdniny 26. a  27. října 2017
Vánoční prázdniny 23. prosince 2017 - 2. ledna 2018
Konec prvního pololetí
31. ledna 2018
Pololetní prázdniny 2. února 2018
Jarní prázdniny 5. března - 9. března 2018
Velikonoční prázdniny 29. a 30. března 2018
Konec druhého pololetí 29. června 2018
Hlavní prázdniny 2. července - 31. srpna 2018

Třídní schůzky
čtvrtek 5. října 2017, čtvrtek 7. prosince 2017, čtvrtek 26. dubna 2018
Pedagogické rady
čtvrtek 23. listopadu 2017, čtvrtek 25. ledna 2018, čtvrtek 19. dubna 2018, čtvrtek 21. června 2018
Den otevřených dveří
pátek 16. března 2018 pro veřejnost, pro MŠ bude upřesněno
Zápis do 1. tříd
pátek 6.4 2018 od 9 do 18 hod
Školní ples
pátek 23. února 2018

 

Výuka probíhá od 7:55 hod do 15:15 hodin.

1. HODINA 7.55 - 8.40
2. HODINA 8.50 - 9.35
3. HODINA 9.55 - 10.40
4. HODINA 10.50 - 11.35
5. HODINA 11.45 - 12.30
6. HODINA 12.40 - 13.25
7. HODINA 13.35 - 14.20
8. HODINA 14.30 - 15.15
 

Konzultační hodiny

vyučujících pro rodiče i žáky: každý ČTVRTEK po předběžné domluvě

Provoz školní družiny je zabezpečen od 6:00 do 16:30 hodin.

 

Žáci od 7. do 9. ročníku si mohou zvolit následující předměty:

2. cizí jazyk - ruský jazyk, německý jazyk

Volitelné předměty (1 hodina týdně) - přírodovědný seminář, sportovní hry, finanční gramotnost

 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje naši školu 415 žáků (stav v září 2017).

Na škole je 18 tříd, 4 oddělení školní družiny.

Na škole pracuje 25 učitelů, 4 vychovatelky, 7 správních zaměstnanců, 7 asistentů pedagoga, 1 školní psycholog

Vyučování na naší škole probíhá

  • podle školního vzdělávacího programu v 1. -  9. ročníku.

Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver