Vážení rodiče, milí vyučující!
Dovolte mi, abych Vás jménem hlavního výboru sdružení rodičů a přátel naší školy, přivítala na webových stránkách SRPŠ a sdělila pár informací týkajících se činnosti SRPŠ.
SRPŠ při Základní škole nám. Svobody 3 ve Šternberku je nezávislým a dobrovolným spolkem osob, jehož účelem je podpora činnosti Základní školy náměstí Svobody 3, Šternberk  zejména formou podpory konkrétních programů a akcí školy a realizací vlastních projektů,  které podporují a obohacují aktivity školy a jejích žáků.
Naše sdružení intenzivně spolupracuje s vedením školy a organizačně pomáhá zajišťovat akce pořádané školou pro rodiče a děti.  V současné době má složení hlavního výboru SRPŠ 18 aktivních členů.
Příspěvek na SRPŠ je 200 Kč na žáka za školní rok. Pokud je ve škole více sourozenců, platí  vždypouze nejmladší z nich.  SRPŠ se snaží podporovat školu v aktivitách, přispívá a spolufinancuje odměny za vedení kroužků, materiály do školních kroužků, exkurze, vzdělávací akce pro děti, jízdné žákům na soutěže při reprezentaci školy, odměny za školní soutěže.
Rozpočet SRPŠ na školní rok2018/2019 je navržen výkonnou radou a předkládán rodičům na prvních třídních schůzkách ke schválení. Finančně jsou podporovány již výše zmiňované aktivity.
Výtěžek z akcí jde do příjmu SRPŠ, stejně jako poplatky za nabízené školní kroužky  - AJ, VV, pohybové hry, taneční kroužek, deskové hry, kytara aj.….
Z finančních prostředků SRPŠ byly pořízeny v minulých letech 4 sjezdové lyže,sestavy stolů a lavic pro využití při pořádání akcí dne dětí, či dne otevřených dveří, párty stan pro možnost zastřešení posezení při akcích. Podrobnější čerpání a hospodaření sdružení můžete sledovat na našich webových stránkách  http://www.zsns-stbk.cz/o-skole/hv-srps/
A co chceme nabídnout pro školní rok 2018/2019?
Srdečné pozvání na již tradičný a oblíbený ples školy a HV SRPŠ, který se bude konat dne22. února 2019 v MKC ve Šternberku, kde k tanci a poslechu bude hrát skupina L.I.V. z Olomouce. Věříme,že pozitivní ohlasy a návštěvnost  plesu v únoru 2018opětovně přiláká příznivce společenského vyžití.
Den otevřených dveří,22. března 2019. Zveme nejen budoucí prvňáčky a jejich rodiče i prarodiče, ale taky všechny současné žáky i absolventy. Kromě zajímavého programu a seznámení se se školou bude nabízeno jako každoročně občerstvení a možnost posezení ve školní jídelně u oblíbeného moku.
A jako každý rok, i letošním školním roce proběhne akce ke dni dětí a to 24. května 2019.

Vážení rodiče,

 

věřte, že svou práci děláme rádi a s nadšením. Přijďte se podívat mezi nás! A pokud by jste se chtěli přidat k nám, pomoci nám realizovat naše akce, ať už přiloženou rukou k dílu, radou, darem nebo jen povzbuzením, budeme velmi rádi.

 

Můžete nás kontaktovat přes vedení školy nebo učitele.

 

Děkuji všem učitelům a vedení školy za dosavadní podporu a spolupráci a především rodičům za elán a aktivní zapojení do činnosti školy.

 

Za HV SRPŠ,  Mgr.Lenka Neumannová, předsedkyněHV SRPŠ


Všechny aktuální informace se dozvíte na

 

 

Stanovy SRPŠ

Zástupci rodičů v jednotlivých třídách

 Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver