Vážení rodiče, milí vyučující!

Dovolte mi, abych vás jménem hlavního výboru sdružení rodičů a přátel naší školy, přivítal na našich webových stránkách a sdělil pár informací týkajících se činnosti SRPŠ.

Naše sdružení intenzivně spolupracuje s vedením školy a organizačně pomáhá zajišťovat akce pořádané školou pro rodiče a děti.  V současné době má složení výboru SRPŠ 18 aktivních členů.

Příspěvek na SRPŠ je 200 Kč na žáka za školní rok. Pokud je ve škole více sourozenců, platí pouze nejmladší z nich.  SRPŠ se snaží podporovat školu v aktivitách, přispívá a spolufinancuje odměny za vedení kroužků, materiály do školních kroužků, exkurze, vzdělávací akce pro děti, jízdné žákům na soutěže při reprezentaci školy, odměny za školní soutěže.

Rozpočet SRPŠ na letošní školní rok je navržen výborem a předkládán rodičům na schůzkách ke schválení. Finančně jsou podporovány již výše zmiňované aktivity

Výtěžek z akcí jde do příjmu SRPŠ, stejně jako poplatky za nabízené školní kroužky  - AJ, VV, pohybové hry, taneční kroužek, deskové hry, kytara aj.….

Z finančních prostředků SRPŠ byly pořízeny v minulém školním roce 4 sjezdové lyže, předloni sestavy stolů a lavic pro využití při pořádání akcí dne dětí či dne otevřených dveří, párty stan pro možnost zastřešení posezení při akcích a předplatné do Expozice času na animační programy. Podrobnější čerpání a hospodaření sdružení můžete sledovat na našich webových stránkách http://www.schoolpro.cz/ucitel/84-srps-spolek

A co vám chceme nabídnout pro školní rok 2017/2018? Den otevřených dveří, 16. března 2018. Zveme nejen budoucí prvňáčky a jejich rodiče i prarodiče, ale taky všechny současné žáky i absolventy. Po loňském úspěchu bude i letos škola otevřena jen pro vás od 15.00 do 21.00 hod.

Také přijměte srdečné pozvání na ples školy, který se bude konat dne 23. února 2018 v MKC

Šternberk! Věříme v pozitivní ohlasy, tak jako v loňském roce, kdy školní ples byl nejúspěšnějším za poslední dekádu co do počtu hostů, pozitivních ohlasů a v neposlední řadě finančního přínosu jež činil 57 000,- Kč.

A jako každý rok, i letos proběhne akce ke dni dětí v závěru školního roku a to 25. května 2018.

Vážení rodiče, 
vzhledem k omezeným finančním možnostem pro nákupy např. sportovního vybavení Vás chceme požádat o pomoc při dovybavení o některý materiál. Máte-li např. použité carvingové lyže, běžecké lyže, lyžařské helmy, lyžařské hole,…., které se chystáte vyhodit a které jsou přesto ve slušném stavu, budeme rádi, když se rozhodnete darovat je právě nám. Pomůžete nám tak zkvalitnit vybavení, které používají naši žáci na lyžařských kurzech. Uvítáme samozřejmě i jinou materiální pomoc, která pomůže dále zlepšovat podmínky pro výuku i mimoškolní aktivity dětí naší školy. Děkujeme Vám za Vaše pochopení a Vaši pomoc.

Věřte, že svou práci děláme rádi a s nadšením. Přijďte se podívat! A pokud by jste se chtěli přidat k nám, pomoci nám realizovat naše akce, ať už přiloženou rukou k dílu, radou, darem nebo jen povzbuzením, budeme vděční.

Můžete nás kontaktovat přes vedení školy, učitele nebo webové stránky školy.

Děkuji učitelům za dosavadní podporu a spolupráci a především rodičům za elán a aktivní zapojení do činnosti školy.  Děkuji a těším se na vás!

Za HV SRPŠ, Jiří Fadrný předseda výboru

Všechny aktuální informace se dozvíte na

 

 

 

 Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver