Přijímací řízení ve školním roce 2016/17 na školní rok 2017/18

Informace k přijímacímu řízení:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-v-oborech-vzdelani-gymnazia

Tiskopisy přihlášek na SŠ:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

Seznam středních škol a další důležité odkazy k vobě povolání:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips

Zápisový lístek na SŠ budeme předávat zákonným zástupcům vycházejících žáků 5. až 9. ročníku

ve čtvrtek 26. 1. 2017 v 15.30 hod. - učebna matematiky v II. poschodí ZŠ.

(Zápisový lístek může být předán pouze zákonnému zástupci.)

Potvrzené přihlášky na SŠ obdrží žáci 5. až 9. ročníku v úterý 31. 1. 2017.
 

 

 


Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver