Přijímací řízení ve školním roce 2018/19 na školní rok 2019/20

Informace k přijímacímu řízení:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle

Seznam středních škol a další důležité odkazy k vobě povolání:

Atlas školství 2018

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips

Upozornění:

Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole - obdrží pouze zákonní zástupci - schůzka zákonných zástupců vycházejících žáků (5.,7., 8.,9. roč.) se koná ve čtvrtek 24. 1. 2019 v 16:30 hod. v učebně matematiky.

Přihlášky ke vzdělávání - studium ve střední škole - dostanou vycházející žáci společně s pololetním vysvědčením 31. 1. 2019

Přihlášky ke vzdělávání - do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou ve SŠ a v konzervatoři je nutné odevzdat na příslušné SŠ do 30.11.2018. Žáci, kteří se nadaný typ školy hlásí, převezmou  přihlášky ve škole do 14.11.2018 od paní uč. Mgr. Blanky Vařekové. Zápisové lístky, těchto žáků, si mohou zákonní zástupci vyzvednout u výchovné poradkyně na třídních schůzkách 6. 12. 2018 od 16:00 do 17:00 hod.

Akce pro vycházející žáky:

Besedy se zástupci SŠ - v rámci výuky VkO, ČaSp

22. 11. 2018 - Scholaris (Olomouc, burza středních škol, cena 40,-, doprava autobusem); návštěva SPŠS a SŠZZ v Olomouci (vybraní žáci)

3.12.2018 - návštěva ÚP IPS - 9.A + vycházející žáci z 8.roč. - doprava vlakem

5.12.2018 - návštěva ÚP IPS - 9.B - doprava vlakem

13.12. 2018 - Den oborů - Robertshaw s.r.o. Šternberk

Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver