Aneta Šestáková, Petra Motlová, Břetislav Sobota, Martin Švub, Karel Zatloukal,
Jakub Lang, Věra Dosedělová, Žaneta Zacpalová, 
Veronika Veselská, Barbora Ryšánková

pod vedením:   Mgr. Veroniky Fadrné

V září loňského roku byl na naší Základní škole ve Šternberku založen přírodovědný kroužek „Věda je zábava“. Do tohoto kroužku se zapojilo deset nadšených chemiků z devátých tříd. Ústředním tématem kroužku bylo „Člověk a výživa“ a my jsme si zvolili podtéma „Chemie v kuchyni“. Materiálem chemických experimentů se nám tedy staly potraviny, které běžně najdeme v kuchyni jako vejce, mléko, droždí, cukr, sůl, soda a mnoho dalších.

Toto zajímavé téma jsme zpracovávali jak z teoretického, tak praktického hlediska. Ověřili jsme si například přítomnost bílkovin ve vejci, kaseinu v mléku, nebo jsme si dokázali, že v ovoci je opravdu vitamin C a v bramborách je přítomný škrob. Také jsme si vyzkoušeli, že gumový medvídci hoří, vypěstovali jsem si vlastní plísně, připravili jsme si vlastní sodovku nebo jsme si pomocí přírodního indikátoru dokázali kyselost a zásaditost roztoků. Nejoblíbenějším pokusem se stala sloní zubní pasta a příprava slizu.

Také jsme navštívili pracoviště fyzikální chemie PřF UP v Olomouci, kde žáci stanovovali obsah kyseliny octové v octu a uspořádali jsme setkání našeho kroužku s přírodovědným kroužkem z Babic, pro které jsme připravili poutavé pokusy právě z oblasti chemie v kuchyni.

Součástí našich aktivit byla i anketa, která se týkala zdravého jídelníčku a v neposlední řadě šikovní chemici vytvořili model naší školy ze špaget.

Vyvrcholením celoroční píle byla konference mladých přírodovědců, kterou pořádala Přírodovědecká fakulta UP. Konference se konala v pátek 29.5.2009 na půdě fakulty a proběhlo zde setkání všech zapojených kroužků z celé České republiky a slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. Na úvod konference žáky přivítal přímo děkan Juraj Ševčík, který pochválil všechny budoucí chemiky za jejich práci a nadšení a poté se již rozdávali ocenění. Náš kroužek získal k naší velké radosti dvě ocenění. První bylo za nejkomplexněji pojatou závěrečnou práci a druhé ocenění bylo za kreativní výtvor (což byl model školy ze špaget). Po předání všech cen jsme byli pozváni na exkurzi do olomoucké ZOO na Svatém Kopečku, kde pro nás byla připravena prohlídka pavilonů i s průvodcem a také menší přírodovědná soutěž. Na závěr celé prohlídky jsme si mohli pohladit některá zvířátka, např. lamy nebo malinké surikaty. Celý den se nám velice líbil a byl patřičnou odměnou za celoroční práci v přírodovědném kroužku.

Na závěr je nutné konstatovat, že přírodovědný kroužek byl pro žáky velkým přínosem, nejen že získali velké množství nových poznatků, ale také se stali zručnějšími při provádění chemických experimentů a v neposlední řadě se naučili týmové a kolektivní práci.


Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver