Vítejte na stránkách
Základní školy náměstí Svobody ve Šternberku
SPOLU PRO ŽIVOT

EduPage - nový informační systém školy

VSTUP DO EDUPAGE

Elektronický informační systém školy

EduPage

Od 1. února 2019 přechází naše škola na nový informační systém EduPage. Je velmi přehledný, intuitivní a předpokládáme, že komunikace rodičů a žáků se školou bude rychlejší a pro všechny příjemnější. Zároveň končí SAS a stránky SchoolPro.cz

V EduPage budete mít k dispozici třídní knihy, kde zjistíte náplň učiva v jednotlivých předmětech a některé domácí úkoly, můžete sledovat absenci vašeho dítěte, budete mít přehled o jeho známkách, najdete i informace o suplování a další možnosti, které se postupně naučíme využívat. Chvíli bude trvat, než se všichni zorientujeme, ale věříme, že to zvládneme.

Každý zákonný zástupce našeho žáka získá svůj jedinečný uživatelský účet, na který se bude pomocí vlastního uživatelského jména a hesla přihlašovat prostřednictvím webových stránek. Na aktuální e-mailové adresy, které jste nahlásili třídním učitelům, vám zašleme uživatelské údaje pro první přihlášení do systému. Po prvním přihlášení vám doporučujeme heslo změnit. Aby byl systém efektivní, je nutné, abyste svým dětem nesdělovali svá přístupová hesla a svůj účet si spravovali sami. Jakoukoliv informaci z vašeho účtu budeme považovat za věrohodnou.

Žáci mohou přihlašovací údaje dostat vytištěné od třídních učitelů.

VSTUP DO EDUPAGE

Otevřete webovou stránku:

https://zsns-stbk.edupage.org

zapište uživatelské jméno a heslo, které vám přišlo e-mailem.

Mobilní aplikace

Je možné používat i mobilní aplikaci, pokud jste vlastníky chytrého telefonu nebo tabletu. Stačí zadat do vyhledávače klíčové slovo „edupage“ a aplikaci stáhnout. Přihlášení je obdobné.

http://mobile.edupage.org

Celý systém vám po přihlášení nabízí i možnost nápovědy, kde můžete najít různá doporučení.

Známky v EduPage lze chápat jako Elektronickou žákovskou knížku, která nahrazuje klasickou tištěnou verzi ŽK. V letošním školním roce probíhá testovací režim. Tzn. že, budeme známky z jednotlivých předmětů zapisovat do žákovských knížek papírových i elektronické v EduPage. Od příštího školního roku budou klasické papírové žákovské knížky zrušeny.

Datum: led 25, 2019

Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver