Vítejte na stránkách
Základní školy náměstí Svobody ve Šternberku
SPOLU PRO ŽIVOT

Do 6. roč. se zaměřením na M, Inf a FG

 

NABÍDKA ŠKOLY PRO ŽÁKY, KTEŘÍ VYCHÁZEJÍ Z 5. ročníku

  • Máte doma dítě, které zvažuje přestup na víceleté gymnázium? Nejste si jisti, zda toto rozhodnutí nezatíží Vaše dítě?

  • Máte doma dítě, které má všestranné zájmy?

Nabízíme Vám následující možnosti:

  • Výuku se zaměřením na matematiku, informatiku a finanční gramotnost na II. stupni ZŠ.

Je určena pro žáky s dobrým prospěchem, trvalým zájmem o tyto předměty, žáky aktivní, kteří chtějí rozvíjet své nadání a schopnosti. Výuka v jednotlivých předmětech klade důraz na rozvoj logického myšlení, řešení problémových úloh, experimentování, provádění praktických pokusů a práci s informacemi. 

Žáci úspěšní ve výběrovém řízení tvoří jen na výuku M, Inf a FG samostatnou skupinu po celou dobu II. stupně. Výuka ostatních předmětů probíhá v jejich kmenových třídách. Hodinová dotace M je od 6. až do 9. roč. navýšena o jednu hodinu, informatika je vyučována v 6. až 9. roč. Obsah učiva podle ŠVP je nezměněn.

Žáci bez zaměření budou vyučováni dle standardního školního vzdělávacího programu naší školy.

Dále nabízíme:

-         výuku etické výchovy

-         rozšířenou výuku anglického jazyka

-         druhý volitelný cizí jazyk – RJ, NJ – dle výběru

-         odborné učebny (ČJ, M, Inf, Z, Př, F, Ch, )

-         výuku na interaktivních tabulích

V případě zájmu kontaktujte vedení školy na tel. č. 585 013 770, nebo 731 608 598, 
popř. e-mailem na skola@zsns-stbk.cz či osobně.


Pro školní rok 2019-2020

Výběrové řízení proběhne 9. května 2019 formou testu z učiva matematiky I. stupně a praktického ověření základů práce na PC.

Přihlášky je možné odevzdat do 30. dubna 2019 na formuláři, který naleznete ZDE, popř. v kanceláři školy.

K přihlášce je třeba přiložit kopii vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku (neplatí pro žáky, kteří navštěvují naši školu).

Výuka všech žáků bude probíhat v jejich kmenových třídách.

Žáci úspěšní ve výběrovém řízení budou jen na výuku matematiky, informatiky a finanční gramotnosti tvořit samostatnou skupinu.

 

Přihlášení žáci se dostaví na přijímací zkoušky ve čtvrtek dne 9. května 2019 do učebny 5. A (1. patro).

Prezence: 8 – 8:30 hod.

Zkouška z matematiky:       8:30 – 9:30 hod.
Zkouška z informatiky:        9:45 – 10:45 hod.

S sebou: psací a rýsovací potřeby (kalkulačka není povolena, mobilní telefony musí být vypnuty).

Výsledky budou zveřejněny zde na webu školy a na dveřích hlavního vstupu do školy.


Datum: kvě 20, 2019

Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver