Vítejte na stránkách
Základní školy náměstí Svobody ve Šternberku
SPOLU PRO ŽIVOT

Testy Kalibro

Srovnávací testy Kalibro

Od roku 2000 se žáci naší školy účastní srovnávacích testů KALIBRO.

Testy jsou zaměřeny na schopnost žáků použít základní dovednosti v nových situacích.

Testy korespondují s mezinárodními testy PISA, které se zaměřují na srovnávání znalostí a dovedností patnáctiletých  žáků v oblasti matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti. Projekt realizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Sběr dat probíhá jednou za tři roky.

Žáci pracují s testy Kalibro ve 3.,5.,7. a 9. ročníku s cílem postihnout osobní rozvoj dovedností žáků v průběhu základního vzdělávání a zjistit úroveň vzdělávání naší školy v měřítku České republiky.

Rodiče mohou prostřednictvím testů sledovat úroveň i rozvoj vědomostí a dovedností svých dětí od 3. do 9. ročníku.

Český jazyk se zaměřuje na čtení s porozuměním, práci s jazykem, důraz na přesné vyjadřování a pochopení podstaty sdělení.

V matematice jsou slovní úlohy postavené na reálných situacích, klade se důraz na schopnost jasného úsudku a logického myšlení.

V anglickém  jazyce se testy zaměřují na čtení s porozuměním, kladou důraz na schopnost řešit v cizím jazyce běžné životní situace.

Harmonogram testování  -  leden až  březen.

Více  na www.kalibro.cz

Datum: led 5, 2012

Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver