Víkendové pobyty , které naši vyučující pořádají pro své třídní kolektivy, se staly příjemnou tradicí, na které se těší a které oceňují nejen samotné děti, ale také jejich rodiče. Ti se mnohdy v hojném počtu stávají jejich aktivními účastníky. Určitě se všichni shodneme na tom, že tyto akce přispívají k dobré komunikaci mezi školou a rodiči, vedou k nastavení správných vztahů mezi žáky ve třídě a obecně napomáhají k „dobré náladě“ ve třídách i na celé škole. Přestože letošní počasí příliš zimním sportům nepřeje, vypravily se děti z 8.A a 8.B na hory, aby společně prožily chvíle plné sportu a dobrodružství. Rády by se s Vámi podělily o své zážitky. Tady jsou spolu s fotografiemi z archivu obou tříd.


Dny otevřených dveří se staly již tradiční akcí, kterou se snažíme školu co nejvíce přiblížit široké veřejnosti. Život ve škole zakusil každý z nás, ale stejně jako běží čas a s ním se mění vše kolem, tak i školní život doznal v poslední době nejrůznějších změn. Proto jistě není na škodu se do školy alespoň na chvíli vrátit, nejčastěji v roli rodičovské.

Pondělní dopoledne bylo vyhrazeno pro první skupinu šternberských předškoláků, kteří nás navštívili se svými paními učitelkami z mateřských škol. Hned na úvod je čekalo pěvecké vystoupení našich žáků pod vedením pana učitele Pavla Nováka. Přivítali je známými písničkami a za společný zpěv a doprovod na hudební nástroje je naši „zpívající večerníčci“ odměnili omalovánkami. Poté se už po skupinkách rozešli po škole. V tělocvičně si mohli zacvičit s paními učitelkami Irenou Daduovou a Blankou Tylšerovou nebo si zahrát florbal s našimi osmáky a deváťáky. Nevynechali ani učebny informatiky s počítači, velkým lákadlem pro ně byla učebna chemie, kde mohli zhlédnout několik zajímavých pokusů, které pro ně připravila paní učitelka Renata Janošíková. Zavítali také k letošním prvňákům, kteří se jim pochlubili, co všechno se už ve škole za půl roku stihli naučit. Vyzkoušeli si také, jaké to je sedět v opravdové lavici a „doopravdy se učit.“ Na památku si odnesli medaile s logem naší školy, kterými byli předškoláci nakonec odměněni „ostřílenými prvňáky“ za jejich první školní úspěchy.

Také úterní dopoledne jsme přivítali žáčky z mateřských škol, ale to už jsme se na chodbách setkávali i s dospěláky, kteří se přišli do školy podívat. Tuto možnost měli až do 17 hodin. Mohli tak nahlédnout pod pokličku naší školní práce, posadit se do třídy a prožít spolu s žáky vyučovací hodinu. Až do odpoledních hodin zůstaly otevřeny všechny třídy, odborné učebny a kabinety, v nichž vládla pracovní atmosféra. Chemické a fyzikální pokusy, florbal, aerobic, výroba učebních pomůcek, tvorba projektů, školní kolo zeměpisné olympiády, výuka pomocí internetu, vaření, výtvarná a keramická dílna, to vše mohli návštěvníci vidět v naší škole.

Věříme, že se všem návštěvníkům u nás líbilo a doufáme, že se s některými z nich sejdeme při zápisu do prvních tříd. Děkujeme za projevenou přízeň a Vaši návštěvu.

Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele

Tak konečně je tady 14. listopad a před školou se odpoledne tvoří hlouček čistých, voňavých a nastrojených osmáků, kteří už nedočkavě vyhlížejí autobus. Jedou poprvé do velkého kulturního světa. To je panečku událost! Zvládnou tuto novou zkušenost?

Paní učitelka Iveta Vrtková za jízdy dává poslední rady (během několika dnů jich bylo nepočítaně) a rozdává nám vstupenky. Teď už záleží na každém z nás, jak se zhostí zodpovědnosti sám za sebe, za své chování. Nelze nás hlídat všechny, držet za ručičku a opakovat, co se smí a co ne. Však uvidíme…

A jak to vše dopadlo? Mahelovo divadlo bylo velmi krásné, na děti zapůsobilo natolik, že neměly čas zbytečně zlobit.Vše pro ně bylo nové, nevšední.. a představení se líbilo. Hodně. Shakespeare totiž určitě má co říct i dnešní mladé generaci.

Takže na zpáteční cestě autobusem se ozývaly hlasy spokojených mladých diváků, kteří se vraceli k některým komickým situacím, jaké by snad ani „Shakespeare nenapsal“. A kam vyrazíme příště za kulturou? Nechejte se překvapit.

Žáci z 8.A, 8.B a 7.C a Mgr. Iveta Vrtková

Ani v ostatních třídách žáci se svými vyučujícími nezaháleli a vyučování si zpestřili řadou akcí a aktivit. Z mnohých vybíráme následující. 
Druháci si se svými třídními učitelkami jeli zaplavat do Bohuňovic, týden nato uspořádali soutěž o nejkrásnějšího draka Drakiádu. Chutnou a zároveň zdravou stravu se pokoušeli připravit při projektovém dni žáci z 5.A. Jejich zdravý den provoněl nejen jejich třídu. Starší žáci z 2. stupně si své dovednosti vyzkoušeli v regionálním kole soutěže v anglické konverzaci. Třída 5.B uspořádala pod vedením paní učitelky Ireny Daduové víkendový pobyt v přírodě, kde při sportovních a dovednostních soutěžích „utužovali“ svůj kolektiv a kde vznikala nová kamarádství.

Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele

To jsme jedno slunečně vydařené říjnové odpoledne přišli před školu. Totiž naše paní učitelka říkala, že bychom se měli poznat jinak, než jen ve třídě. A tak jsme se šli poznávat nejen my, ale i naše maminky a tatínci na Kiosek.

Tam jsme objevili dopis, ve kterém nám někdo psal, že na nás předlouho čekal, až se z toho čekání unavil, do pelíšků zalezl a usnul. Kdo to jen asi mohl být? Rozběhli jsme se po lese a věřte nebo nevěřte, našli jsme spící holky a kluky Modropěťáky. Jemně jsme je probudili a dovedli si je na plácek, kde vypukl ten pravý mumraj.

Představte si! My, rodiče, paní učitelka i Modropěťáci jsme udělali obrovský kruh, pokřikem se přivítali a společně si zatančili Labadan. Jo, ale to nebylo všechno! Pak jsme ještě zachraňovali prasátka, pronikali bránou slepců, lovili a skládali dvojice obrázků. Byla to ohromná legrace.

Nadešel čas loučení. Smutné oči prozrazovaly, jak je nám líto, že báječné odpoledne je už u konce. Slíbili jsme si, že si určitě ještě někdy s novými kamarády z Modré pětky zadovádíme.

Tak Modropěťáci móóóc děkujeme za odpoledne skvělých her. Jsme rádi, že jsme si Vás objevili.

Holky a kluci z I.B a paní učitelka Broňka

Víkendové putování historií. Vyzkoušet si na vlastní kůži život v českých zemích po třicetileté válce a zažít trochu z děsivé atmosféry inkvizičních procesů na Moravě se rozhodli žáci VIII.B s třídní učitelkou Ivetou Vrtkovou. K víkendovému pobytu zvolili 23. a 24. září Velké Losiny. Během něj navštívili místní zámek, seznámili se s výrobou ručního papíru, uspořádali noční hru, při níž hlavní roli sehrály čarodějnice. Celá akce byla doplněna znalostním kvízem, při němž žáci dokázali, že se jim toto historické období opravdu dostalo pod kůži. Neděle patřila relaxování u bazénu v lázních a pak už je čekala cesta vlakem zpět do Šternberka. „Byla to další vyvedená třídní akce,“ pochvalovali si všichni.

Deváťáci u hasičů. Většinou si lidé běžně nepřipouštějí možnost ohrožení svého života. Natož aby si představili, že by se mohli vyskytnout v prostoru havárie. Avšak ani taková skutečnost není zcela vyloučená. Potom platí obecně známé pravidlo, že osud přeje připraveným. Proto je začátek školního roku v chemii vždy spojen s poučením žáků o zásadách bezpečnosti a o ochraně člověka za mimořádných událostí, především při požáru. Je samozřejmé, že informace žáci přijímají lépe a s větším nadšením od profesionálů, kteří se v těchto situacích ocitají každodenně, než od paní učitelky, která se s podobnými situacemi naštěstí ještě nesetkala. Proto jsme se vydali na exkurzi ke šternberským hasičům. Tam pro nás připravili velmi poutavý výklad spojený se zkoušením hasičské helmy, uniformy a prohlídkou hasičského auta. Některé informace nás velmi překvapily, např. cena nového hasičského žebříku je 50 milionů! Byli jsme exkurzí tak zaujatí, že jsme téměř zapomněli na odchod domů.

Projekt Super size me. Žáci 2. stupně se 27. září zúčastnili projektu formou projekce filmu, který měl v mnoha zemích světa zásadní dopad na vzdělávání mládeže v oblasti zdravého přístupu ke stravování. Tento film byl v roce 2005 nominován na Oskara za nejlepší dokument. O co ve filmu Super size me vlastně šlo? Americký filmař Morgan Spurlock se po dobu 30 dnů dobrovolně stravoval pouze v restauraci fast foodového typu, aby zjistil, jak na jeho organismus a vůbec celou osobnost taková strava zapůsobí. Zatímco pojídal v řetězcích rychlého občerstvení, sjížděl USA a na téma stravování rozmlouval s odborníky, dietology, trenéry, navštěvoval školy, firmy, politiky. Hamburgerová dieta pod dohledem kamer a tří lékařů ho skutečně dovedla k fyzické i psychické proměně, její výsledky byly hned od počátku varující. Přestože je film zasazen do amerických podmínek, určitě i naše děti přivedl k zamyšlení nad zdravou výživou a zdravým životním stylem.

Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele

Jak jsme hledali podzim

Slunce už líně mhouří víčka,

podzim už stojí za vrátky,

ježek si přišel pro jablíčka,

rezaví všechny zahrádky.

Touto říkankou jsme my, nejmenší prvňáčci, 22. září přivolávali pana Podzimníčka, který se ukrýval v lese. Nejdříve jsme se mu pokoušeli najít dobrůtky z lesních plodů, poslouchali zvuky lesa a poté jsme pro něho postavili hnízdečko. A protože všechny pelíšky byly měkounce vystlané, se zásobami jídla, některé dokonce se střechou či zahrádkou, pan Podzimníček se nám ukázal. Na školním dvoře jsme pak všem našim spolužákům a učitelům pokřikem sdělovali tuto novinku: „Sláva, nazdar, výletu, nový podzim už je tu!“A jak vůbec ten pan Podzimníček vypadá? Přijďte se podívat k nám do třídy.

Děti z I.A, I.B a paní učitelky Kamča a Broňka

 

Jak už jistě víte, sport a sportovní zápolení se na naší škole těší velké oblibě. Svědčí o tom také jména našich úspěšných mladých atletů a sportovců, o jejichž úspěších jste si již několikrát mohli přečíst na stránkách ŠL. Naposledy to bylo v minulém čísle, kde ŠL přinesly jména oceněných nejlepších Šternberanů a nejlepších žáků zdejších škol. Jen pro připomenutí - naše barvy na poli sportovním často a s vynikajícími výsledky hájí např. Dominika Novotná, Petra Janošíková, Katrin Sásová, Filip Mikuška nebo Jindřich Coufal.


Ještě k eTwinningu. Otištěnou fotografií se znovu vracíme k projektu, do něhož se naši žáci letos na jaře zapojili. Díky svým jazykovým znalostem a dovednostem v oblasti informačních a komunikačních technologií mohou pod vedením vyučujících angličtiny komunikovat a spolupracovat s naší partnerskou školou v polském Rzeszově a spolu s dalšími partnery se podílet na dalších projektech. Čeká je projekt s názvem „A day in the life of…“ a projekt mapující historii naší školy „Our schoul. Charm of Old-Fashioned Photographs.“ Pomocí eTwinningu se nám tak podaří propojení výuky v jednotlivých předmětech a zapojení co největšího počtu žáků. O průběhu a výsledcích projektů Vás budeme informovat.

gr. Irena Daduová, třídní učitelka 5. B

Jaký byl školní rok 2006/2007? Co nového přinesl žákům, učitelům a rodičům?

Po celý rok mohli žáci pracovat ve dvou zmodernizovaných počítačových pracovnách. Obě splňují ty nejmodernější parametry, které jsou nutné pro plnohodnotnou práci s počítačovou technikou. Každá třída je vybavena počítačem, na prvním stupni dokonce dvěma. Internet, zábava, ale i výuka pomocí PC se tak pro žáky staly ještě dostupnějšími. Pro výuku jazyků, literatury, chemie a dalších předmětů byla využívána také multimediální učebna vybavená nejen moderní technikou, ale také novým nábytkem. Během jarních prázdnin bylo vymalováno několik tříd a sociální zařízení. Na výzdobě školních chodeb se podíleli svými pracemi sami žáci, starali se také správní zaměstnanci. Díky vedoucím výtvarného kroužku získalo nejedno školní zákoutí svůj nezaměnitelný ráz.Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele

Kácení máje. O stavění májky na našem školním dvoře už víte. S novým měsícem však bylo třeba májku pokácet. Termín se nabízel sám. V pátek 1. června slavily svůj svátek děti, a tak páteční zábavné odpoledne patřilo právě jim. Učitelé připravili množství soutěží, SRPŠ se postaralo o bohaté občerstvení. Program doplnil také volejbal smíšených družstev učitelů a rodičů, nechyběly balónky ani humorná scénka „mistrů kácečů“. Děti poslaly do světa své balónky s poselstvím, které si pro „všechny dobré duše“ připravily. A „dobré duše“ se skutečně našly. Poselství našla své adresáty mnohdy hodně daleko. Dolétla až do Prostějova, do Brna, na Vysočinu. Pohodové odpoledne se vydařilo díky Vám, kteří jste se s dětmi zúčastnili a také díky Vám, kteří jste pomáhali, zařizovali, prostě přiložili ruku k dílu. Ještě jednou děkujeme!

Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele

Exkurze do Prahy. Vítej, stověžatá! Pátek 27. dubna strávili žáci devátých tříd v Praze. Hurá metrem na Národní třídu, pak pěšky kolem Národního divadla přes most Legií k lanovce na Petřín. Na rozhlednu si všichni netroufli, ale bludiště nadchlo všechny. Cesta kolem Strahovského kláštera k Loretě byla velmi příjemná. Přesně v poledne mohli zhlédnout střídání stráží na Pražském hradě. Byla to paráda! Nerudova ulice je poté přivedla na Karlův most, kde kreslíř nabídl jedné žákyni zhotovení karikatury spolužačce. Sledovat jeho práci bylo velkým zážitkem. Viděli i orloj a svou pouť Prahou zakončili na Václavském náměstí. Plni zážitků a patřičně unaveni se nočním rychlíkem vrátili domů.Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele


Po stopách Napoleona Bonaparta. Jak už název napovídá, tentokrát se historická anabáze osmáků a sedmáků uskutečnila ve středu 18. dubna do okolí Slavkova a do Brna. Již v autobuse nasávali atmosféru prosince roku 1805, čekal je itinerář cesty spolu s naučným výkladem okořeněným několika zajímavostmi. Cílem první části cesty byla Mohyla míru. Zdejší výstava s moderními prvky počítačové techniky v prostorách muzea vyrazila dech snad úplně všem. Druhá část dne pokračovala v prostorách kasemat na Špilberku, v centru Brna děti zhlédly Brněnského draka a navštívily Zelný trh. Následovala odměna v podobě osobního volna dětí.

Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele

Dítě učitelem. Že by děti učily děti? Proč ne? Protože 28. března byl Den učitelů, napadlo mě oslovit žáky 8.B, zda by si nechtěli „zaučit“ v první třídě. Zájem byl velký, a tak nejdříve přišli na návštěvu, aby získali představu, co se právě děje u prvňáků. A ve středu už mohli učit sami. Vlastík Lochman a Míša Klapka si vedli na výbornou, svou matematikou malé žáčky nadchli, a my tak asi objevili skryté pedagogické talenty. Český jazyk, který měly v režii Lucka Vašenková s Maruškou Látalovou, zahájila děvčata jako Mach a Šebestová. Hodina se nesla v duchu pohádkových hádanek, tajenek a kvízů. Po přestávce hurá do tělocvičny s Kačkou Kolářovou a Domčou Korytářovou. Získaly si děti okouzlujícím úsměvem a skvělými hrami, a tak nebylo divu, že se jim z tělocvičny vůbec nechtělo. Poslední hodinu jsme si povídali o pěkně prožitém dopoledni a už jsme se těšili na čtvrtek. Vyrobili jsme osmákům kartičky s věnováním, aby na nás nezapomněli. Jejich předání s poděkováním proběhlo právě ve čtvrtek. Díky za báječný den, milí osmáci!

Jak jsme hledali školní skřítky. To, že v každé škole žijí školní skřítci, ví snad už každý. Ale spatřit je na vlastní oči, to musíte mít nejen dost štěstí, ale hlavně odvahu ve škole přenocovat. A tu my, prvňáci z 1.B, určitě máme, protože všech našich 23 holek a kluků si vzalo 8. března do školy spacáky a odhodlaně se do hledání skřítků pustili.

Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele

I letos na nás, žáky sedmých tříd, čekal lyžařský kurz. Měli jsme velké štěstí, že navzdory nepřízni počasí se nestal kurzem turistickým a zůstal přece jen kurzem lyžařským. Tak výstroj do autobusu, zamávat rodičům a hurá do Karlova pod Pradědem. Vše pod dohledem učitelů - ostřílených lyžařských instruktorů – Blanky Tylšerové, Blanky Vařekové, Zuzany Burešové a Pavla Nováka. Psalo se sobotní ráno 17. února a my vyrazili na hory v očekávání skvělého týdne plného lyžování.

Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele

Plavecké závody v Mohelnici. Ve středu 24. ledna se šestičlenná družstva žáků 3.-5. tříd šternberských škol setkala už posedmé na plaveckých závodech v Mohelnici.Ve všech předchozích ročnících podávali naši žáci skvělé výkony a dosahovali na nejvyšší medailové pozice. Přispívá k tomu mimo jiné i náš dvouletý plavecký výcvik. Při nominaci jsou vždy „oříškem“ ti nejmladší, tzn. třeťáci. V lednu mají za sebou teprve pár měsíců základního kurzu plavání a zkušeností se závoděním tedy málo. Přesto nás jejich výsledky málokdy zklamaly. První místo si v závodech 3. tříd vyplaval v kategorii chlapců Radim Trnčík, mezi děvčaty zvítězila Katrin Sásová. Marie Vyhnánková přidala ještě 3. místo. Zlatá příčka patřila našim plavcům také ve štafetách družstev. Čtvrťákům se letos dařilo trochu méně. Podepsala se na tom i nemoc dvou favoritů. Přesto jsme si zlatou medaili přivezli, a to díky Michalu Kupkovi. Ve štafetách skončili naši čtvrťáci na 2. místě. Hodně medailí posbírali v závodech páťáci. V kategorii jednotlivců zde proběhly 2 disciplíny – prsa na 50 m a kraul na 50 m. V té první si vyplavala 1. místo Irena Cepníková, 2. místo Tereza Čechová a mezi chlapci 2. místo Pavel Šembera. Ve stylu kraul získali zlaté medaile Simona Grygarová a Pavel Šembera. Druhé místo patřilo Tereze Čechové a 3. místo Josefu Tvarbožkovi. A štafeta? Páťáci mají zlatou! Vítězům gratulujeme a všem závodníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Už nyní se těšíme na červnové štafety na koupališti, kde jejich řady rozšíří nejlepší plavci z 2. stupně.


Poté, co si žáci v pátek 30. června odnesli domů svá vysvědčení a začaly jim dva měsíce prázdniny, život ve škole se úplně nezastavil. Pracovalo se na přípravách tak, aby bylo vše co nejlépe připraveno na 4. září, kdy se školní brány otevřely dětem. A co nového škola žákům připravila? Co se v naší škole změnilo?

Již v závěru loňského školního roku žáci mohli využívat nově zrekonstruovanou tělocvičnu. Pro žáky školní družiny se podařilo vybudovat odpočinkový prostor s pískovištěm. Během prázdnin byla provedena modernizace jedné ze dvou počítačových pracoven. Již obě tedy splňují ty nejmodernější parametry, které jsou nutné pro plnohodnotnou práci s počítačovou technikou. K jednomu počítači, který byl umístěn v každé třídě, tak mohl přibýt jeden navíc. Internet, zábavy, ale i výuka pomocí PC se tak pro žáky stala ještě dostupnější. Byla vybudována nová multimediální učebna, která byla vybavena novým nábytkem a bude využívána žáky školy pro výuku jazyků, literatury, chemie a dalších předmětů. V letošním školním roce je pro žáky opět připravena celá řada vzdělávacích akcí, soutěží, projektů a zájezdů. K vyplnění volného času dětí škola nabídne pestrou škálu kroužků, ať už sportovních nebo uměleckých.

Letošní školní rok přináší pro vyučující ještě jednu novinku, škola již povede školní matriku, tedy evidenci žáků, v elektronické podobě, což díky počítačové síti, která protíná každou třídu i kabinet, jistě usnadní a zpřehlední učitelům jejich práci. Přípravné práce byly dokončeny v posledním srpnovém týdnu, čekalo se na první zvonění.

A tak jsme ráno 4. září mohli na školním dvoře přivítat 48 nových prvňáčků, kterým byly z rukou vedení školy, zástupců města, školské rady a SRPŠ předány pamětní listy.

S balónky a dárky od svých starších spolužáků se pod vedením svých nových paní učitelek vypravili poprvé do školních lavic. Jistě to pro ně byl jejich velký den, na který hned tak nezapomenou. Jejich oči plné překvapení a velkých očekávání toho byly jasným důkazem.

Co popřát závěrem? Všem, do jejichž života škola neodmyslitelně patří, žákům, učitelům a rodičům, přejeme úspěšný školní rok 2006/07.

Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele
Powered by CMS Made Simple and latis | Designed by justdreamweaver